Surat Edaran Partisipasi Menyemarakkan Bulan Kemerdekaan Tahun 2019